WW-premie update: geen herziening in 2021 en nieuwe percentages bekend

Geplaatst op: 8 december 2020

In ons vorige nieuwsbericht over de gedifferentieerde WW-premie lieten we u al weten dat het ministerie SZW in verband met corona de herziening premiedifferentiatie WW in 2020 heeft opgeschort. Op 27 oktober jl. liet het ministerie weten ook voor 2021 de herziening op te schorten.

 

Sinds de invoering van de Wab per 1 januari 2020 geldt dat in bepaalde gevallen de lage WW-premie kan worden herzien. U betaalt bijvoorbeeld een lage WW-premie als uw werknemer een contract heeft voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uren per week. Als de werknemer in een kalenderjaar, in dat contract meer dan 30% overwerkt, dan kan sprake zijn van herziening van de lage WW-premie. U moet dan als werkgever alsnog de hoge WW-premie afdragen. Meer over de gedifferentieerde WW-premie leest u via deze link.

 

Voor aankomend jaar geldt dus dat bij overwerk in een vast contract met een vast aantal uur geen risico meer bestaat op herziening in 2021. Dit betekent dat u in beginsel, zonder dat dat negatieve consequenties heeft voor de hoogte van de WW-premie, werknemers meer uren kunt laten werken dan de contractueel overeengekomen uren.

 

Ook zijn voor 2021 de WW-premiepercentages opnieuw vastgesteld. De lage WW-premie wordt 2,70% en de hoge WW-premie wordt 7,70%. Lees hier meer over de huidige WW-premie percentages.