Wab wettekst

Direct naar de Wab wettekst

Wetsgeschiedenis

 

Bij het behandelen van juridische vraagstukken kan het relevant zijn wat de beweegredenen zijn van de wetgever voor de totstandkoming van de wet. Zeker als het gaat om een nieuwe wet, zoals de Wab, waar nog geen rechtspraak over bestaat. De beweegredenen en achtergrondinformatie bij de Wab kunt u vinden in de wetsgeschiedenis. De belangrijkste stukken uit de wetsgeschiedenis, hebben wij hieronder voor u opgesomd. Klik hier om naar de website van de Eerste Kamer te gaan, voor een volledig overzicht van de wetsgeschiedenis.

Memorie van toelichting Wab 7 november 2018

Nadere Memorie van Antwoord Wab 5 mei 2019

Memorie van Antwoord 5 april 2019

 

Besluiten en andere belangrijke publicaties

 

Derde kennisdocument Premiedifferentiatie WW d.d. 29 juli 2020

Factsheet: de transitievergoeding: informatie voor werkgevers en werknemers d.d. 1 juli 2020

Kamerbrief met quickscan naar effecten Wab d.d. 5 juni 2020

Conceptbesluit in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Compensatieregeling transitievergoeding ziekte

 Tweede kennisdocument Premiedifferentiatie WW d.d. 16 december 2019

Factsheet: Wab: oproepmaatregelen – informatie voor werkgevers d.d. 4 oktober 2019

Factsheet: Wab: ontslag en cumulatiegrond – informatie voor werkgevers d.d. 4 oktober 2019 

Kennisdocument oproep in het kader van de Wab d.d. 4 oktober 2019 

Eerste kennisdocument Premiedifferentiatie WW d.d. 3 september 2019

Besluit van 24 juni 2019 tot wijziging van het besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen