Urenaanbod oproepkrachten: wetswijziging 1 juli 2021

Geplaatst op: 8 december 2020

Sinds de invoering van de Wab zijn werkgevers verplicht om werknemers met een oproepcontract na 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Dit moet minimaal de gemiddelde arbeidsomvang zijn van de afgelopen 12 maanden. Via deze link leest u w at er onder een oproepcontract wordt verstaan.

 

Op dit moment moeten werkgevers het aanbod vaste vaste arbeidsomvang doen binnen één maand nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd. Per 1 juli 2021 geldt dat het aanbod van vaste uren binnen twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet zijn gedaan. Dit volgt uit de Verzamelwet SZW 2021 welke op 4 december jl. is gepubliceerd.