Overgangsrecht en in de praktijk

Overgangsrecht

 

De nieuwe regels treden direct per 1 januari 2020 in werking (met uitzondering van de pensioenregels die een jaar worden ingevoerd). Voor de ketenregeling geldt echter overgangsrecht, waardoor deze werknemers na 1 januari 2020 niet automatisch voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij de payrollwerkgever. De risico’s gepaard gaande met het nieuwe payrollingregime liggen primaire bij de payrollwerkgever, maar ook voor oprdachtgevers is het verstandig om de status van huidige werknemers te bespreken met de desbetreffende payrollwerkgever vóór 1 januari 2020.

 

Payrolling in de praktijk vanaf 1 januari 2020

 

Alle ondernemingen, waaronder payroll- en uitzendondernemingen, dienen met ingang van 1 januari 2020 naar de nieuwe wettelijke vereisten te handelen. Dit betekent dat zij voor die tijd moeten bepalen of zij uitzend- of payrollwerknemers in dienst hebben. Dit geldt ook voor personeelsmaatschappijen, die binnen de eigen groep uitzenden (intra-concern).

 

Wanneer er op 1 januari 2020 payrollwerknemers werkzaam zijn, dan is het verlichte arbeidsrechtelijke regime bij uitzending niet langer van toepassing en moeten dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden worden toegepast op die werknemers als op de reguliere werknemers van de opdrachtgever. Voor het pensioen geldt een bijzondere regeling. Hiervoor moeten dus wellicht nieuwe afspraken worden gemaakt met de desbetreffende payrollwerkgevers en opdrachtgevers.

 

De verwachting bestaat dat de nieuwe definitie van payrolling gaat leiden tot (gerechtelijke) geschillen, omdat payrollwerkgevers zullen proberen de overeenkomst vorm te geven als een uitzendovereenkomst. Payrolling zal naar verwachting duurder worden vanwege de bijkomende verplichtingen. Op termijn zal duidelijk worden of en in welke vorm payrolling nog bestaansrecht heeft.