Schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of addendum in uw loonadministratie? Ministerie SZW stelt handhaving uit tot 1 april 2020!

Geplaatst op: 10 december 2019

WW-premiedifferentiatie per 1 januari 2020 

Met de invoering van de Wab op 1 januari 2020, komt de premiedifferentiatie naar sector te vervallen. In plaats daarvan zal onderscheid worden gemaakt naar de aard van het contract. Er zijn twee soorten premies: de lage premie en de hoge premie. Om werkgevers aan te sporen werknemers sneller een vast contract aan te bieden, betaalt een werkgever per 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van de werknemer met een vast contract. De werkgever betaalt een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. De werkgever mag alleen een lage WW-premie afdragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt niet als sprake is van een oproepcontract. Indien er dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, wordt er in beginsel niet voldaan aan de voorwaarden voor de lage WW-premie.

 

Huidige praktijk schriftelijke overeenkomsten 

Via werkgeversorganisaties heeft het Ministerie SZW vernomen dat niet alle werkgevers tijdig kunnen voldoen aan de administratieve vereisten die onderdeel zijn van de nieuwe WW-premie regels. In de praktijk is namelijk gebleken dat veel werkgevers eerst een tijdelijk contract sluiten, welke vervolgens wordt verlengd voor onbepaalde tijd zonder een nieuwe schriftelijke overeenkomst op te maken (bijvoorbeeld stilzwijgend of met een simpele bevestigingsbrief of e-mail). Om voor deze werknemers de lage WW-premie af te mogen dragen, zal de werkgever alsnog een schriftelijke overeenkomst moeten opmaken, door beide partijen ondertekend, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor de lage WW-premie is voldaan. De Belastingdienst bevestigde eerder dat werkgevers ook kunnen volstaan met een schriftelijk – door beide partijen ondertekend – addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 

Brief 9 december 2019 Ministerie SZW: uitstel tot 1 april 2020 
In samenspraak met de Belastingdienst heeft het Ministerie SZW besloten om werkgevers drie maanden extra tijd te geven om aan deze verplichting te voldoen. Dit heeft het Ministerie SZW bevestigd in haar brief d.d. 9 december 2019. Werkgevers mogen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die nog niet schriftelijk zijn vastgelegd (al dan niet middels een getekend addendum) per 1 januari 2020 de lage WW-premie afdragen. Dit geldt echter alleen voor arbeidsovereenkomsten aangegaan vóór 1 januari 2020. Uiterlijk voor 1 april 2020 dient een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn. Doet de werkgever dat niet, dan is met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.