Derde versie kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd door het Ministerie SZW

Geplaatst op: 12 augustus 2020

In september en december van afgelopen jaar, publiceerde het Ministerie SZW al twee keer het kennisdocument premiedifferentiatie WW. Daarin vind je vragen en antwoorden over de nieuwe regels omtrent de premiedifferentiatie WW.

 

Op 29 juli jl. publiceerde het ministerie een derde versie. In deze versie zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 

1. Werknemers jonger dan 21 jaar, die maximaal 48 uur per vier weken of 52 uur per maand verloond hebben gekregen

 

Uit de Wab blijkt dat ongeacht het soort contract, werkgevers voor werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal 48 uur per vier weken of 52 uur per maand verloond hebben gekregen, altijd de lage WW-premie mogen afdragen. De vraag of sprake is van een flexibel of een vast contract, speelt dan geen rol. Dit kan betekenen dat de WW-premie (hoog of laag) per maand verschilt: bijvoorbeeld omdat in de ene maand 60 uur wordt verloond en in de andere maand 32 uur.

 

Voor de leeftijdstoets van 21 jaar geldt de leeftijd die de werknemer had op de eerste dag van de maand. Start het dienstverband later dan de eerste dag van de maand, dan geldt de leeftijd van de werknemer op de eerste dag van het dienstverband.

 

Deze regels golden al, maar er bestond kennelijk onduidelijkheid over de toepassing ervan. Het kennisdocument bevat nu een uitgebreide uitleg.

 

2. Werkwijze rondom een tijdelijke uitbreiding van het aantal uren

 

Bij de invoering van de Wab is er door werkgevers naar mogelijkheden gezocht om flexibiliteit te behouden en tegelijkertijd toch een lage WW-premie af te dragen. Zo ontstond het idee om bij voorzienbaar meer werk dan de vaste contracturen (bijvoorbeeld in de zomer op het terras) de contracturen van een de werknemer in overeenstemming met de werknemer tijdelijk uit te breiden. Op die manier kon meer dan 30% overwerken worden voorkomen,  zodat achteraf geen hoge WW-premie zou moeten worden betaald over de uren gewerkt boven de contract uren.

 

Met het kennisdocument uit december 2019 maakte het ministerie duidelijk dat die vlieger niet op ging. Een tijdelijke urenuitbreiding zou worden beschouwd als een extra tijdelijk contract. Werkgevers moeten over de extra uren een hoge WW-premie afgedragen. Dit stond enkel vermeld in een voorbeeld in de bijlage van de tweede versie van het kennisdocument WW, waardoor de bedoeling niet geheel duidelijk was.

 

In de derde versie van het document is bevestigd dat een tijdelijke uitbreiding inderdaad wordt beschouwd als een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst. Deze tweede arbeidsovereenkomst wordt in de loonaangifte afzonderlijk  aangegeven met de hoge WW-premie. In het kennisdocument vind je informatie over hoe je dat als werkgever kunt registreren in de loonadministratie.

 

3. Uitzonderingen tijdens de corona-crisis

 

Eerder al lieten wij weten dat het Ministerie SZW zou hebben bepaald dat in verband met de corona crisis, over 2020 geen enkele werkgever bij overwerk met terugwerkende kracht door herziening de hoge WW-premie hoeft te betalen. Dat is nu bevestigd in de derde versie van het kennisdocument.

 

4. Jaarurennorm

 

Tot slot kent de laatste versie van het kennisdocument nog een aantal voorbeelden m.b.t. bijzondere situaties bij gebruik van een jaarurennorm.