Belangrijke update over de WW-premiedifferentiatie

Geplaatst op: 24 april 2020

Het Ministerie van SZW heeft op 18 maart 2020 twee belangrijke wijzigingen aangekondigd over de WW-premiedifferentiatie in verband met het coronavirus. Op 22 april 2020 heeft het Ministerie van SZW daar een aanvullende wijziging aan toegevoegd.

 

Overwerken door het coronavirus

Als een werknemer met een vast aantal uren dat minder is dan 35 uur per week in een kalenderjaar meer dan 30% overwerkt, dan kan sprake zijn van herziening van de lage WW-premie. Door deze herziening moeten werkgevers met terugwerkende kracht in plaats van de lage WW-premie, de hoge WW-premie afdragen.

Het Ministerie SZW heeft op 18 maart 2020 aangekondigd dat dit tot onbedoelde effecten leidt in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld in de zorg. Daarom is besloten om deze regeling aan te passen. Het Ministerie zal deze aanpassingen zo snel mogelijk uitwerken en bekendmaken.

 

Deadline schriftelijkheidsvereiste WW-premiedifferentiatie verplaatst

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is het schriftelijkheidsvereiste in het kader van de WW-premiedifferentiatie geïntroduceerd. Werkgevers mogen alleen de lage WW-premie afdragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren. De deadline van het Ministerie SZW om te voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste was vastgesteld op 1 april a.s.

Op 18 maart 2020 heeft het Ministerie SZW bekend gemaakt dat werkgevers, in verband met het coronavirus, tot 1 juli 2020 de tijd krijgen om te voldoen aan bovenstaande eis.

 

Gevolg hiervan is dat werkgevers tot die tijd de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

 

Let op: Zoals u wellicht reeds bekend heeft het Ministerie SWZ bevestigd dat naast een schriftelijk addendum ook een digitale handtekening volstaat, of instemming via e-mail of in een HR-systeem.

 

Meer dan 30% overwerk

Als een werknemer met een vast aantal uren dat minder is dan 35 uur per week in een kalenderjaar meer dan 30% overwerkt, dan kan sprake zijn van herziening van de lage WW-premie. Door deze herziening moeten werkgevers met terugwerkende kracht in plaats van de lage WW-premie, de hoge WW-premie afdragen.

 

Het Ministerie SZW heeft op 18 maart 2020 aangekondigd dat dit tot onbedoelde effecten leidt in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, bijvoorbeeld in de zorg. Daarom is op 22 april jl. besloten door het Ministerie SZW dat de bepaling dat werkgevers over het kalenderjaar 2020 de WW-premie op grond van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie moeten herzien, is opgeschort tot 1 januari 2021. Kortom: werkgevers hoeven de WW-premie dus niet te herzien op grond van de 30% herzieningssituatie over het jaar 2020.