Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wab in werking: de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wetgeving brengt veranderingen met zich mee voor wat betreft de ontslaggrond, WW-premie, payrolling, ketenregeling, transitievergoeding en oproepovereenkomsten. Op deze website vindt u meer informatie over de wijzigingen, belangrijke toelichtingen bij de wet en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste updates met betrekking tot de Wab.

 

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op: 24 april 2020

Belangrijke update over de WW-premiedifferentiatie

Het Ministerie van SZW heeft op 18 maart 2020 twee belangrijke wijzigingen aangekondigd over de WW-premiedifferentiatie in verband met het […]

Geplaatst op: 21 februari 2020

De allereerste uitspraak over de cumulatiegrond

De Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab), die op 1 januari 2020 in werking trad, heeft een nieuwe ontslaggrond geïntroduceed: […]

Geplaatst op: 21 januari 2020

Zijn on-call-, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten een ‘oproepovereenkomst’ onder de Wab?

Een belangrijke wijziging onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betreft de kwalificatie van de oproepovereenkomst. Van een oproepovereenkomst is […]