Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wab in werking getreden: de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wetgeving brengt veranderingen met zich mee voor wat betreft de ontslaggrond, WW-premie, payrolling, ketenregeling, transitievergoeding en oproepovereenkomsten. Op deze website vindt u meer informatie over de wijzigingen, belangrijke toelichtingen bij de wet en wordt u op de hoogte gehouden van de laatste updates met betrekking tot de Wab.

 

Lees meer

Nieuws

Geplaatst op: 8 december 2020

Urenaanbod oproepkrachten: wetswijziging 1 juli 2021

Sinds de invoering van de Wab zijn werkgevers verplicht om werknemers met een oproepcontract na 12 maanden een vaste arbeidsomvang […]

Geplaatst op: 8 december 2020

WW-premie update: geen herziening in 2021 en nieuwe percentages bekend

In ons vorige nieuwsbericht over de gedifferentieerde WW-premie lieten we u al weten dat het ministerie SZW in verband met […]

Geplaatst op: 12 augustus 2020

Derde versie kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd door het Ministerie SZW

In september en december van afgelopen jaar, publiceerde het Ministerie SZW al twee keer het kennisdocument premiedifferentiatie WW. Daarin vind […]